פרטים בקרוב

טקסט פשוט בעברית
איציק: 054-4712282 טלפקס 02-5617581 isaac@nativechoice.net